Durant els darrers mesos estem treballant en la segona fase de rehabilitació de Mas Miró. Aquesta intervenció permetrà mostrar als visitants nous espais, millorar l'experiència amb un audiovisual i fer l'entorn més accessible per a persones amb mobilitat reduïda. Per aquesta raó l'accés a les visites estarà temporalment tancat fins al 7 de març quan el Mas Miró tornarà a obrir les seves portes. Ens veiem ben aviat al Mas Miró!" Gràcies.

©Fundació Mas Miró, 2018

Projecte

"[...] la trajectòria seguida des de La masia fins a les coses recents respon a una llei natural. Com la llavor que se sembra, que infla la terra abans que surti el petit bri, que a continuació esdevé fulla, més tard arbre, després flor i, finalment, fruit."
Declaracions de Joan Miró a Manuel del Arco, 1968

Des de la seva creació l’any 2013, la Fundació ha volgut posar uns fonaments sòlids que permetin assolir les expectatives i exigències d'un espai tant rellevant. Per això, donada l'envergadura i l'ambició del projecte, va decidir establir diverses fases d'actuació.

El 20 d’abril del 2018, coincidint amb el 125è aniversari del naixement de l’artista, tindrà lloc l’obertura del Mas Miró al públic, entesa com un punt de partida d’un projecte que s’anirà consolidant per fases. 

La intervenció inicial ha estat sobretot de caràcter estructural i de recuperació dels exteriors, així com de condicionament del taller, la masia, la capella, el galliner i el corral, aquest últim com a espai de benvinguda. També s’han dut a terme tasques de documentació, catalogació i investigació sobre el terreny.

No obstant això, resten pendents diverses intervencions a l’edifici, així com la creació de noves infraestructures que s’aniran desenvolupant a mesura que avanci el projecte i sota els paràmetres de viabilitat i sostenibilitat que, en consonància amb els seus objectius, sempre han guiat les accions de la Fundació.

©Fundació Mas Miró, 2018