Suports

La Fundació Mas Miró vol agrair el suport de les següents institucions:

 

 

 

 

El desenvolupament de les actuacions que es duen a terme per al bon manteniment i funcionament de la masia es realitzen cofinançades per la Secretaria d'Estat de Turisme, patró nat de la Fundació Mas Miró.

logo Turespaña

 

 

 

 

 

La restauració d’alguns mobles i del retrats sobre suport paper i fotografies del Mas Miró ha estat realitzada gràcies al suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Gencat

 

 

 

 

 

 

©Fundació Mas Miró, 2020

 

 

El projecte de rehabilitació i conservació arquitectónica de Mas Miró, així com l'adequació dels seus interiors com a casa-museu s'han realitzat gràcies als ajuts per a l'execució d'obres de restauració d'immobles de notable valor cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya corresponents als anys 2016-2017 i al trienni 2018-2020.

Gencat
©Fundació Mas Miró, 2021.

 

 

Durants els anys 2018 i 2019 la Diputació de Tarragona ha participat en el finançament de l'adquisició de l'equipament que configura l'interior de l'espai d'acollida, ubicat a l'antic corral. Igualment, gràcies al seu suport, s’han pogut dur a terme una sèrie d’actuacions per a la millora en la visita i l’acollida al visitant com són la instal·lació de mobiliari exterior així com d’un audiovisual introductori mapejat sobre les tines de l’antic celler de la masia.

Durant el 2020 la complicitat i el suport de la Diputació de Tarragona ha estat molt important per poder continuar amb les visites i les activitats pedagògiques, així com donar un bon servei d'atenció al visitant.